Etiam imperdiet imperdiet orci

Vestibulum eu odio

Vestibulum purus quam scelerisque

Nunc egestas augue

Fusce risus nisl viverra

Nam quam nunc

Vestibulum turpis sem aliquet

HET MOULES FRITES PÅ BARAS VIS

2021-10-13 06:18

Blåmusslor frästa i olivolja, vitlök, paprika, lök, timjan, koriander, röd chili och currypasta. Avrundas med vitt vin och gräd- de. Serveras med pommes frites och aioli.