Etiam imperdiet imperdiet orci

Vestibulum eu odio

Vestibulum purus quam scelerisque

Nunc egestas augue

Fusce risus nisl viverra

Nam quam nunc

Vestibulum turpis sem aliquet

MOULES FRITES PÅ BARAS VIS

2021-10-13 06:18

Blåmusslor frästa i olivolja, vitlök, paprika, lök, timjan. Detta avrundas med vitt vin och grädde. Serveras med pommes och aioli.